Vydrzanie - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
VYDRŽANIE

„Vydržanie“ – alebo presnejšie osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je jeden zo spôsobov, ako si usporiadať vlastníctvo k pozemku.

Občiansky zákonník stanovuje niekoľko podmienok, ktoré je pri vydržaní nutné splniť.

• Vlastník musí byť v dobrej viere, že pozemok je jeho. Ako príklad môžeme uviesť občana, ktorý užíva pozemok napísaný na jeho suseda. Ale vie, že starí otcovia si pozemky zamenili, avšak nespravili zápis do Pozemkovej knihy. Zamenené pozemky začali užívať, a užívajú sa tak dodnes.

• Oprávnený držiteľ by mal nehnuteľnosť užívať viac ako 10 rokov. Do tejto držby sa započítava aj držba jeho právneho predchodcu.

• Samotné dlhodobé užívanie cudzej nehnuteľnosti nezakladá právny nárok na vydržanie !

Majetkoprávne usporiadanie pozemku „vydržaním“ bolo v deväťdesiatych rokoch také jednoduché, že ho zneužívali rôzni špekulanti a podvodníci. Neskôr zákon podmienky k vydržaniu sprísnil – až tak, že dnes je problémom získať pozemok vydržaním aj pre tých, ktorí spĺňajú všetky zákonné podmienky.
Vydržanie sa do konca apríla 2021 robilo formou notárskej zápisnice. Dnes o vydržaní rozhoduje súd. Od oprávneného držiteľa bude požadovať vyjadrenie obce, súhlasy dedičov po vlastníkoch, ktorí sú uvedení v Liste vlastníctva. Ak je pri neznámom vlastníkovi vyznačená správa Slovenského pozemkového fondu (SPF), bude notár vyžadovať aj súhlas SPF. Zo skúseností vieme, že SPF takéto súhlasy nedáva, a občanovi odporučí dedičské konanie, a následné odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníkov, ktorí vzídu z dedičského konania. Tento postup už samozrejme nemá s vydržaním nič spoločné, je veľmi zdĺhavý, komplikovaný a v praxi často nemožný.
Je pravdepodobné, že k usporiadaniu pozemku budete potrebovať aj geometrický plán.


Čo v tejto oblasti robíme - prečítajte si tu

Vydržaniu sa podrobne venoval denník Pravda - prečítajte si tu

Vydržanie môže dopadnúť aj veľmi zle - čítajte tu
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah