Cenník - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník

Cenník prác
Ceny platia pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Myjava. Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny

Geometrický plán na oddelenie parcely, zameranie stavby,
vecné bremeno, na určenie vlastníckych vzťahov
Minimálna cena geometrického plánu je 235 € + 27 € kolkové poplatky.
Minimálna cena geometrického plánu v obciach s komplikovaným mapovým podkladom je 250 €  + 27 € kolkové poplatky

Vytýčenie hranice pozemku
Minimálna cena za vytýčenie hranice je 230 € + 17 € kolkové poplatky.
Minimálna cena za vytýčenie hranice v obciach s komplikovaným
mapovým operátom je 300 € + 17 € kolkové poplatky.

Zameranie adresného bodu
Zameranie adresného bodu - samostatný výjazd : 70 €
Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby : 33 € za zameranie adresného bodu.

Osadenie stavby
Minimálna cena za osadenie jednej stavby je 220 €.
Minimálna cena za osadenie 2 stavieb na jednej parcele je 260 €
Minimálna cena za osadenie 3 stavieb na jednej parcele je 300
Cena osadenia priemyselných objektov sa určuje individuálne.

Zameranie polohopisu a výškopisu
Cena sa určuje individuálne

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Cena sa určuje individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy
Minimálna cena za spracovanie bežnej kúpnej alebo inej zmluvy je 170 € + kolkové poplatky, ktoré predstavujú 51 alebo 66 €.
Pri zmluvách väčšieho rozsahu určuje cenu individuálne náš partner.

Majetkoprávne vysporiadananie pozemkov
O cenách za tieto práce je veľmi komplikované hovoriť, určujú sa až po vyhodnotení vlastníckych pomerov. Minimálne ceny presahujú 1000 €, pričom si treba uvedomiť, že v tejto cene je už zahrnutá cena notárskej zápisnice a geometrického plánu.Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky