Cenník - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník prác
Ceny platia pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Myjava. Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny

Geometrický plán na oddelenie parcely, zameranie stavby,
vecné bremeno, na určenie vlastníckych vzťahov
Minimálna cena geometrického plánu je 250 € + 27 € kolkové poplatky.
Minimálna cena geometrického plánu v obciach s komplikovaným mapovým podkladom je 283 €  + 27 € kolkové poplatky

Vytýčenie hranice pozemku
Minimálna cena za vytýčenie hranice je 230 € + 17 € kolkové poplatky.
Minimálna cena za vytýčenie hranice v obciach s komplikovaným
mapovým operátom je 300 € + 17 € kolkové poplatky.

Zameranie adresného bodu
Zameranie adresného bodu - samostatný výjazd : 70 €
Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby : 33 € za zameranie adresného bodu.

Osadenie stavby
Minimálna cena za osadenie jednej stavby je 220 - 260 € (podľa zložitosti stavby).
Minimálna cena za osadenie 2 stavieb na jednej parcele je 260 - 320 €
Minimálna cena za osadenie 3 stavieb na jednej parcele je 350 - 400
Cena osadenia priemyselných objektov sa určuje individuálne.

Zameranie polohopisu a výškopisu
Cena sa určuje individuálne

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Cena sa určuje individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy
Minimálna cena za spracovanie bežnej kúpnej alebo inej zmluvy je 180 € + kolkové poplatky, ktoré predstavujú 51 alebo 66 €.
Pri zmluvách väčšieho rozsahu určuje cenu individuálne náš partner.

Majetkoprávne vysporiadananie pozemkov
O cenách za tieto práce je veľmi komplikované hovoriť, určujú sa až po vyhodnotení vlastníckych pomerov. Minimálne ceny presahujú 1000 €, pričom si treba uvedomiť, že v tejto cene je už zahrnutá cena prípadnej notárskej zápisnice a geometrického plánu. Cena sa odvíja od počtu vlastníkov pozemkov.Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky