Visnove1 - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Visnove1

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku
osvedčením o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

V roku 2014 sme pre súkromnú osobu majetkoprávne vysporiadali pozemok v obci Višňové.
V tej dobe v obci nebol dokončený Register obnovenej evidencie pozemkov. Vychádzali sme z vlastníkov, ktorí boli zapísaní v Liste vlastníctva. Ďalší vlastníci boli zapísaní v Pozemkovej knihe.
Celkovo sme spolu s objednávateľom oslovili cca 30 ľudí, ktorí vyjadrili a podpísali súhlas s prechodom vlastníckeho práva. Objednávateľ bol jedným z dedičov pôvodných vlastníkov pozemku. Neznámi vlastníci boli vyriešení za cca 5 mesiacov. Ďalší polrok trvala kúpa malého podielu, ktorý mal na pozemku štát - Obvodný úrad.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky