Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Ponúkame:
  • Geodetické práce: geometrické plány, vytyčovanie hraníc
  • Adresný bod - zameranie
  • Prevody pozemkov
  • Vyhľadanie neznámych vlastníkov
  • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
  • Vymáhanie náhrad za pozemky zabraté štátom
  • Vecné bremená pri líniových stavbách, zmluvy
  • Vydržanie
  • Sprostredkovanie kúpy a predaja pozemkov a stavieb
  • Pozn.: vybrané činnosti zabezpečujú naši partneri.


Všetky knihy si môžete kúpiť na www.dielo.sk
Viac o autoroch:
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah