Firma - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma

Údaje o firme:

Názov : Parcela s.r.o.
Sídlo : Železničná 32/1155, 915 01 Nové Mesto n. Váhom
IČO : 363 265 51
DIČ : 2021 701 099
IČ DPH : SK 2021 701 099
číslo účtu : 2623 724 653 / 1100 (Tatrabanka a.s.)
IBAN : SK671100 0000 0026 2372 4653
SWIFT : TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel Sro, vložka č. 13553/R


Fyzická osoba

Názov : Parcela - Miroslav Dobiaš
Sídlo : Železničná 32/1155, 915 01 Nové Mesto n. Váhom
IČO : 33165041
DIČ : 1029 222 975
číslo účtu : 2626 800 404 / 1100 (Tatrabanka a.s.)
Podnikateľ je vedený v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 309-6448

Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky