wood - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Majetkoprávne vysporiadanie WOOD SERVICE s.r.o., Bzince p.J.

Vysporiadanie tohoto areálu sme začali v roku 2012. Firemná budova stojí na 15 pôvodných parcelách, ktoré ňou prechádzajú naprieč. Vzhľadom na jednoduchšiu komunikáciu s vlastníkmi sa parcely kupovali celé, napriek tomu, že kupujúci celý pozemok nevyužíva.
V roku 2017 sa odkúpil pozemok posledného súkromného vlastníka v tomto hospodárskom dvore.
Vzhľadom na to, že sa jedná o bývalý dvor Poľnohospodárskeho družstva, bola podaná žiadosť na Slovenský pozemkový fond o predaj podielov neznámych vlastníkov a parciel vo vlastníctve štátu.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah