wood - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

wood

Majetkoprávne vysporiadanie WOOD SERVICE s.r.o., Bzince p.J.

Vysporiadanie tohoto areálu sme začali v roku 2012. Firemná budova stojí na 15 pôvodných parcelách, ktoré ňou prechádzajú naprieč. Vzhľadom na jednoduchšiu komunikáciu s vlastníkmi sa parcely kupovali celé, napriek tomu, že kupujúci celý pozemok nevyužíva.
V roku 2017 sa odkúpil pozemok posledného súkromného vlastníka v tomto hospodárskom dvore.
Vzhľadom na to, že sa jedná o bývalý dvor Poľnohospodárskeho družstva, bola podaná žiadosť na Slovenský pozemkový fond o predaj podielov neznámych vlastníkov a parciel vo vlastníctve štátu.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky