voda - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

voda

Vodovodné potrubie z obce Hubina (okr. Piešťany) do obce Lúka (okres Nové Mesto n.V.)

Investorom stavby bola spoločnosť Agroma s.r.o. Jednalo sa o 6.5 km dlhé prívodné vodovodné potrubie pre potreby plničky minerálnych vôd "Lucka"
Investor vykupoval pozemky pod dvoma vrtmi do vlastníctva, potrubie bolo riešené vecným bremenom. Trasa potrubia bola naprojektovaná tak, aby prechádzala podľa možnosti po bývalých, dnes už nejestvujúcich cestách. Nedalo sa však vyhnúť iným parcelám, z ktorých drvivá väčšina bola patrila súkromným vlastníkom. Navyše sa prechádzalo cez pozemok Urbárskej spoločnosti, čo predstavovalo cca 220 vlastníkov.
Pôvodná trasa sa musela viackrát meniť, pretože veľa vlastníkov nesúhlasilo s vedením vodovodu cez ich pozemky. Okrem Urbárskeho spolku bol problémom aj prebiehajúci súdny spor o dedičstvo pri jednej z parciel. Pri pokládke potrubia došlo k zásahu do ďalších, vtedy nezazmluvnených parciel, tie však boli neskôr legalizované zmluvou o zriadení vecného bremena.
Stavebné povolenie bolo vydané po získaní všetkých súhlasov vlastníkov a po predložení príslušnej dokumentácie na stavebný úrad koncom roka 2008. V roku 2009 bola stavba realizovaná a skolaudovaná.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky