telekomunikacnestavby - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

telekomunikacnestavby

Pozemky pod telekomunikačné stavby

Naša firma sa v súčasnej dobe podieľa na výstavbe stožiarov telekomunikačnej spoločnosti O2 a SWAN. V rámci subdodávky vyhľadávame na určených miestach vhodné pozemky, komunikujeme s vlastníkmi pozemkov, pripravujeme nájomné zmluvy a zabezpečujeme ich podpis. Tak isto zabezpečujeme jednanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré má prechádzať elektrická prípojka k stožiaru.
Vyhotovujeme geometrické plány na na oddelenie parcely pre vyňatie z Poľnohodpodárskeho pôdneho fondu, a geometrické plány na zriadenie vecného bremena.

Kontakt : Airtrend s.r.o., Piešťany
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky