Royaldom2 - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Stavebniny Royaldom, Častkovce

Investor v roku 2013 a 2014 rozbehol ďalšiu časť výkupu pozemkov. Jedná sa o pozemky najviac vzdialené od prístupovej cesty, na konci areálu.
Výkup trval asi dva roky, bol zavŕšený kúpou pozemku od okresného úradu.
Počas výkupu prebiehala výstavba novej budovy vo vykúpenej časti, a búranie nevyhovujúcich stavieb v inej časti areálu.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah