Royaldom1 - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Stavebniny Royaldom, Častkovce

Výkup pozemkov prebiehal v r. 2011. Na pôvodných parcelách bolo cca 40 vlastníkov. Riešili sme dedičstvá po troch generáciách, komunikovali s valstníkmi a s ich rodinami - starší ľudia sa bez názoru potomkov nechceli rozhodnúť. Následne sa vyhotovovali kúpne zmluvy. Vzhľadom na dokončovanie ROEPu v obci a vzhľadom na zastavenie zápisu listín sme boli nútení dočasne pozastaviť aj práce na výkupe. Aj počas zápisu listín sme dokázali podpísať zmluvy s niektorými vlastníkmi, zápis do LV bol prevedený neskôr - po ukončení ROEPu v obci.

V roku 2013 investor pomaly rozbieha ďalší výkup z dôvodu ďalšieho rozširovania svojho areálu.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah