obec1 - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

obec1

Vysporiadanie pozemkov pod Základnou školou v Moravskom Lieskovom

Škola bola postavená okolo roku 1955 na pozemkoch, ktoré boli zabraté súkromným vlastníkom. Práce začali na objednávku obce, ktorá mala záujem čerpať peniaze z eurofondov, čo nebolo možné bez vlastníctva pozemkov.
Práce boli komplikované veľkým množstvom neznámych vlastníkov. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli pre riešenie vlastníctva notárskou zápisnicou o vydržaní. So známymi vlastnílkmi bola spísaná kúpna zmluva. Obec oslovila aj domnelých vlastníkov pozemkov, spravila verejné zhromaždenie, bola pripravená aj na zámenu pozemkov. Tú však nik nevyužil. Celý proces mal veľmi nebezpečný termín, navyše všetko bolo komplikované zápisom Registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky