obec1 - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Vysporiadanie pozemkov pod Základnou školou v Moravskom Lieskovom

Škola bola postavená okolo roku 1955 na pozemkoch, ktoré boli zabraté súkromným vlastníkom. Práce začali na objednávku obce, ktorá mala záujem čerpať peniaze z eurofondov, čo nebolo možné bez vlastníctva pozemkov.
Práce boli komplikované veľkým množstvom neznámych vlastníkov. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli pre riešenie vlastníctva notárskou zápisnicou o vydržaní. So známymi vlastnílkmi bola spísaná kúpna zmluva. Obec oslovila aj domnelých vlastníkov pozemkov, spravila verejné zhromaždenie, bola pripravená aj na zámenu pozemkov. Tú však nik nevyužil. Celý proces mal veľmi nebezpečný termín, navyše všetko bolo komplikované zápisom Registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah