MeaAgro - Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MeaAgro

Výkup pozemkov pre M.E.A. AGRO s.r.o

M.E.A AGRO s.r.o. v súčasnej dobe vyhotovuje nové nájomné zmluvy s vlastníkmi pôdy. Bohužiaľ, vlastníctvo pôdy v Moravskom Lieskovom je mimoriadne rozdrobené. Vlastníci vlastnia množstvá parciel, a v nich často zanedbateľné podiely. Preto ročný nájom veľakrát predstavuje sumu iba niekoľko Euro. Z tohoto dôvodu M.E.A. AGRO ponúka vlastníkom odkúpenie pôdy. Spoločnosť je ochotná okrem ornej pôdy odkúpiť aj pôdu ktorú neužíva – teda neplodné plochy, výmoly, pozemky zasahujúce do cesty, les a pod.
Pre M.E.A. AGRO s.r.o. zabezpečujeme jednanie s vlastníkmi, ktorí sú ochotní pôdu predať, vyhotovujeme kúpne zmluvy, zabezpečujeme ich podpísanie, vyplatenie kúpnej ceny a podanie na kataster.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky