cca - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Zriaďovanie vecných bremien na jestvujúci vodovod do CocaColy v Lúke.

Toto majetkoprávne vysporiadanie nebolo zadané priamo našej firme, ale podielali sme sa na ňom formou subdodávky.
Potrubie bolo položené v minulosti spoločnosťou, od ktorej neskôr CocaCola kúpila celý areál. S vlastníkmi pozemkov pod potrubím sa nikdy nejednalo. Tradične sme sa potýkali s Urbárskou spoločnosťou. Vzhľadom na to, že právne oddelenie CocaColy chcelo s Urbárom zmluvu o vecnom bremene (potrebný podpis všetkých vlastníkov), museli sme riešiť dedičstvá, aby sme v LV mali len žijúcich vlastníkov.
Pani overovateľke na obecnom úrade sme vyvolávali hlavybolenie, keď sme prišli a chceli sme overiť podpisy na 55 exemplároch zmluvy.
Celá trasa mala asi 1.5 km a počet vlastníkov bol asi 60.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah