Adresnybod - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Adresný bod

Register adries je informačný systém verejnej správy. Upravuje ho zákon 125/2015 Z.z. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá. Register obsahuje údaje o adresách všetkých fyzických budov na území Slovenskej republiky, ktorým bolo určené súpisné číslo. Zároveň sú každej budove (vchodu) pridelené súradnice, ktoré musia byť zamerané geodetom.

Cena za zameranie adresného bodu a vyhotovenie dokumentácie :
Zameranie adresného bodu - samostatný výjazd = 100
Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrickým plánom na zameranie stavby = 50 € za zameranie adresného bodu.

Zameranie adresného bodu obsahuje popisové pole a grafické znázornenie adresného bodu na budove.

Popisové pole obsahuje
 • identifikátor adresného bodu,
 • súradnica zemepisnej výšky adresného bodu,
 • súradnica zemepisnej dĺžky adresného bodu,
 • nadmorská výška alebo normálna výška adresného bodu,
 • označenie kraja, okresu, obce, v ktorom sa budova nachádza,
 • názov ulice, na ktorej sa budova nachádza,
 • orientačné číslo vstupu,
 • súpisné číslo budovy,
 • ďalšie údaje, ak sú potrebné.

Grafické znázornenie obsahuje
 • vyznačenie budovy na parcele a označenie polohy adresného bodu v budove.
 • Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe je ustanovený v prílohe č. 1.
 • Zameranie adresného bodu v elektronickej podobe sa vyhotovuje ako elektronický formulár, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle, na ktorom je prístupný register adries podľa § 10 ods. 3 zákona a ktorého štruktúra dátovej vety je ustanovená v prílohe č. 2.

Zameranie adresného bodu sa nepotvrdzuje autorizovaným geodetom.

čo o adresnom bode píšu noviny : http://www.pnky.sk/aktuality/na-cislo-domu-po-novom-treba-ziadost-aj-zameranie-adresneho-bodu/

stránka ministerstva vnútra o adresnom bode : http://www.minv.sk/?register-adries
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah